Najczęściej zadawane pytania

Czym jest gaz płynny i jakie są jego właściwości?

Gaz płynny stosowany powszechnie w gospodarstwach domowych to paliwo, które należy do grupy gazów płynnych węglowodorowych. Jego charakterystyczną zdolnością jest przechodzenie z fazy ciekłej w gazową pod ciśnieniem do 25 bar w temperaturze pokojowej. 
Jest bezbarwny, bezwonny, łatwopalny i wybuchowy, ale nie jest toksyczny. Aby ułatwić wykrycie niekontrolowanego wycieku w pomieszczeniu, gaz płynny poddaje się nawanianiu.
Jak przeliczyć litry gazu na kilogramy?

1 kilogram gazu propan = 1,92 litra gazu.

1 kilogram gazu propan-butan = 1,82 litra gazu.

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem.

Korzystając w domu z butli gazowej, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. Nie przechowuj butli z gazem w piwnicy czy innym pomieszczeniu, którego poziom posadzki jest niższy od poziomu gruntu. Wyciek gazu może powodować w nich niebezpieczne wybuchowe mieszaniny.

 

  1. Butlę z gazem przechowuj w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 35°C.

 

  1. W mieszkaniu możesz mieć maksymalnie 2 butle o masie gazu do 11 kg, podłączone do instalacji lub urządzeń odbiorczych. Pamiętaj! Nie składuj w domu zapasowych butli, które nie są podłączone do instalacji!

 

  1. Jeśli przechowujesz butle na zewnątrz, pamiętaj o zabezpieczeniu ich przed nasłonecznieniem. Nie składuj ich we wnękach poniżej poziomu gruntu oraz miejscach osłoniętych czy źle przewietrzanych.

 

  1. W przypadku składowania butli na zewnątrz, należy również zachować odległość butli od okien i drzwi na poziomie przynajmniej 1 metra.

 

 1. Nie stosuj gazu w butlach z niesprawdzonego źródła. Mogą one mieć niewłaściwy skład gazu płynnego, co w okresie letnim i zimowym stwarza dodatkowe zagrożenie.
Dlaczego należy dbać o właściwy stan techniczny i czystość butli?
Odpowiedni stan techniczny butli gazowej jest bardzo istotny dla Twojego bezpieczeństwa – zaniedbując go narażasz życie i zdrowie swoje oraz innych osób. Warto zatem regularnie sprawdzać sprawność zaworów oraz stopień zanieczyszczenia butli. Zagrożeniem są też butle bez ważnej legalizacji lub z przebijanymi znakami dozoru technicznego.
Jak sprawdzić legalizację butli?
O tym, czy dana butla została wprowadzona do obrotu handlowego legalnie informuje tabliczka znamionowa. Są na niej takie dane, jak ciężar butli netto, maksymalna ilość gazu w butli oraz data ważności legalizacji. Legalizacji każdej butli dokonuje się co 10 lat.
Jak sprawdzić szczelność podłączenia butli gazowej?
Nieszczelna butla i ulatniający się z niej gaz mogą być zagrożeniem dla Twojego zdrowia lub życia. Warto zatem regularnie sprawdzać miejsca podłączenia butli. Możesz zrobić to spryskując zawór oraz oba końce węża gazowego specjalną pianką z testera lub po prostu przygotowaną mieszaniną wody z mydlinami. Nieszczelność spowoduje powstawanie bąbelków, które wskażą dokładne miejsce ulatniania się gazu. 
Pamiętaj! Nigdy nie sprawdzaj szczelności butli przykładając do zaworu odpaloną zapałkę lub zapalniczkę!
Jak często należy wymieniać uszczelkę w zaworze butli gazowej?
Sprawna uszczelka w zaworze chroni przed ulatnianiem się gazu z butli. Nie ma jednak określonego czasu, po którym taka uszczelka musi zostać wymieniona. Warto zatem regularnie sprawdzać jej stan. Jeśli wygląda na zniszczoną, uszkodzoną czy zużytą, należy wymienić ją na nową. Możesz zrobić to samodzielnie lub skontaktować się z dostawcą butli, który pomoże Ci wymienić uszczelkę.
Jak postępować w przypadku ulatniającego się gazu?

W przypadku wyczucia ulatniającego się gazu, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać kilku zasad:

 1. Nie używać otwartego ognia.
 2. Nie włączać urządzeń elektrycznych ani światła.
 3. Nie palić papierosów.
 4. Nie korzystać z telefonu (także komórkowego) w mieszkaniu.

Kroki, które należy podjąć w przypadku wykrycia źródła wycieku:

 1. Jeżeli zawór butli jest otwarty, zamknij go, aby zapobiec dalszemu wyciekowi gazu.
 2. Wywietrz pomieszczenie, otwierając okna i drzwi.
 3. Postaraj się zlokalizować miejsce i przyczynę wycieku (np. uszczelka do wymiany, niedokręcona nakrętka reduktora).
 4. Usuń przyczynę wycieku, jeśli jesteś w stanie zrobić to samodzielnie. Jeśli nie masz takiej możliwości, skontaktuj się z dostawcą butli.

W przypadku, gdy nie masz możliwości samodzielnie zlokalizować źródła wycieku oraz usunąć jego przyczyny:

 1. Zamknij zawór i wynieś odłączoną butlę na zewnątrz.
 2. Nie wchodź do budynku.
 3. Wezwij Straż Pożarną (dzwoń tylko na zewnątrz).
 4. Skontaktuj się z dostawcą butli.
Dlaczego warto stosować butle aluminiowe?


Materiał, z którego wykonana jest butla ma wpływ na jakość gazu. Powszechnie używane butle stalowe są podatne na korozję nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz. Korozja znajdująca się w butli może dostawać się z płynnym gazem do instalacji urządzenia, na przykład wózka widłowego i powodować uszkodzenie jego części.

Butle dostarczane przez emGAS produkowane są z lekkiego aluminium, które nie podlega korozji. Wybierając je, masz gwarancję prawidłowej pracy podłączonych do gazu urządzeń, a także braku wymuszonych napraw czy wymian części.

Czym różni się standardowa butla z gazem propan-butan od butli do wózków widłowych z napędem na gaz?
Tradycyjna butla z gazem różni się od tej przeznaczonej do wózków widłowych przede wszystkim rodzajem zaworu. Butle do wózków posiadają zawór syfonowy. Inny jest także sposób ich montażu – należy mocować je wyłącznie w pozycji leżącej, gwintowaną końcówkę przykręcaną do przewodu ciśnieniowego kierując do dołu.
Dlaczego w butlach emGAS HoReCa stosuje się propan?
Dzięki temu z butli HoReCa można korzystać również na zewnątrz i w niskich temperaturach, na przykład w kuchniach polowych, grillach czy parasolach grzewczych. Propan charakteryzuje się również wyższą temperaturą spalania, dzięki czemu posiłki przygotowywane są szybciej.
Czym różni się zawór w butli emGAS HoReCa od zaworu w butli stalowej?

Butle emGAS HoReCa wyposażone są w wygodny zawór click-on, który umożliwia szybkie podłączenie reduktora bez użycia dodatkowych narzędzi. Standardowe stalowe butle mają natomiast zawór wymagający użycia narzędzi, gdy chcemy wymienić butlę na nową i podłączyć wąż gazowy.

Dodatkowo zawory click-on w butlach emGAS HoReCa wyposażone są w bezpieczniki przeciwwybuchowe nieobecne w tradycyjnych standardowych butlach.

Zamów gaz Bez zabrudzeń i z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym tel. 61 610 03 30 tel. 504 913 300