W mieszkaniu mogą się znaleźć maksymalnie dwie butle z gazem pod warunkiem, że są podłączone do urządzeń gazowych, a ich pojemność nie przekracza 11 kg. Zabronione jest przechowywanie butli zapasowych, które nie są podłączone do instalacji ani żadnych innych urządzeń. Butla nie może stać w piwnicy, ponieważ gaz jest cięższy od powietrza i w razie wycieku zgromadzi się w jednym miejscu. W ten sposób może dojść do wytworzenia mieszanin wybuchowych a ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu staje się ogromne. Butla nie może także znajdować się w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest wyższa niż 35 stopni Celsjusza.

Co zrobić, gdy w mieszkaniu nie ma warunków do przechowywania butli z gazem?

W ramach wymiany butli gazowych z dowozem w Poznaniu butle mogą być dostarczane w regularnych odstępach czasu lub po złożeniu zamówienia przez telefon – jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zależy na ciągłości dostaw gazu i pracy urządzeń, a nie mają warunków do przechowywania. Butla dostarczana jest pod wskazany adres i w ustalonym terminie a przed dostawą wysyłane jest powiadomienie SMS. Na życzenie klienta może zostać dokonany test szczelności. Możliwe jest także podpięcie butli.

Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z butli

Butle z gazem muszą znajdować się w odległości 1,5 m od urządzeń generujących ciepło, takich jak grzejniki i piece. Nie należy korzystać z butli w pobliżu sprzętów powodujących iskrzenie, gniazd wtykowych i liczników elektrycznych. Butla musi stać w pozycji pionowej i być zabezpieczona przed uderzeniami i przewróceniem.

Butla powinna być przechowywana w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu — nie może stać na słońcu i musi być osłonięta przed opadami deszczu. Butlę warto zakręcić zawsze wtedy, gdy nie jest używana – na przykład na noc lub w czasie dłuższej nieobecności.

Zamów gaz Bez zabrudzeń i z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym tel. 61 610 03 30 tel. 504 913 300